WENECJA SZTUKA HISTORIA SPACER GALERIA LINKIMalarstwo jest milczącą poezją,

poezja - malarstwem mówionym.

Symonides

Bydgoszcz na starej fotografii

Zamieszczone tu fotografie pochodzą z kalendarza na rok 2002
wydanego przez Urząd Miasta Bydgoszczy /"Bydgoskie pejzaże" ISSN 1641-1218/.

Wenecja Bydgoska, ok. 1910 roku

spichrze wojskowe na zaułku Brdy,
ok. 1935 roku

ulica Jezuicka, 1905 rok

ulica Podwale, ok. 1915 roku

ulica Zaułek, 1915 rok

ulica Grodzka, ok. 1905 roku

podwórze domu
przy Jezuickiej 22,
ok. 1915 roku© 1992-2000 9 BWDH,  © 2001 Stowarzyszenie Operacja Wenecja
grafika: Adrian Kwidzyński, opracowanie: Kuba Karwowski, Marcin Sulecki, Łukasz Kosz
kontakt: redakcja@wenecja.art.pl