WENECJA SZTUKA HISTORIA SPACER GALERIA LINKINa starej widokówce

"Moja matka opowiadała mi, że idąc po wojnie Starym Rynkiem, odruchowo, szukała wzrokiem zegara na kościele pojezuickim... Kościół zburzono na początku wojny. (...)
Nie ma kościoła, nie ma - rzecz jasna - zegara... (...)
Wiele domów, placów, skwerów i charakterystycznych miejsc zniknęło z pejzażu Bydgoszczy. (...)
... czas zniszczył stare domy, na ich miejscy zbudowano nowe. (...)
Cóż, przez każde miasto przetaczają się losy dziejów."

pisze Ewa Piechocka w recenzji książki-albumu Marka Jeleniewskiego
...której nie ma - Bydgoszcz na starej widokówce, której fragmenty prezentujemy:


(kliknij na zdjęcie aby zobaczyć powiększenie i opis)

To tylko skromny fragment ikonografii bydgoskiej historii.
Gorąco polecamy ten ważny i skłaniający do refleksji nad dziejami miasta album:

Marek Jeleniewski: ...której nie ma. Bydgoszcz na starej widokówce.
Wyd. Przedsiębiorstwo marketingowe "Logo", Bydgoszcz 2000.
dostępny w Księgarni Kujawskij (Sary Rynek), cena: 25zł


© 1992-2000 9 BWDH,  © 2001 Stowarzyszenie Operacja Wenecja
grafika: Adrian Kwidzyński, opracowanie: Kuba Karwowski, Marcin Sulecki, Łukasz Kosz
kontakt: redakcja@wenecja.art.pl